Ваксинация срещу бяс, реваксинация и кръвни тестове


Изисквания по отношение на ваксинация срещу бяс, реваксинация и кръвни тестове:

 преди пътуване вашето куче, котка или порове трябва да бъдат ваксинирани срещу бяс. Животното е на възраст поне 12 седмици към датата на прилагане на ваксината;

 изминали са поне 21 дни от извършената ваксинация преди да тръгнете да пътувате и всяка последваща ваксинация е била извършена в рамките на периода на валидност на предходната ваксинация;

 датата на прилагане на ваксината не предхожда датата на маркиране или четене на транспондера /микрочип/ или най-малко да са на един и същи ден;

 ваксината трябва да бъде инактивирана ваксина или рекомбинантна ваксина, одобрена в България за употреба.

 

При влизане в България от страна извън Европейския съюз, която е „неодобрена“ ( Приложение II на Регламент 2013/577) трябва да спазвате определени правила, след като вашият домашен любимец е ваксиниран:

• на домашен любимец трябва да му е взета кръвната проба най-малко 30 дни след ваксинацията против бяс и не по-късно от 3 месеца преди датата на движение;

 кръвната проба да е изследвана в одобрена лаборатория от ЕС за изследване на титър на антитела срещу бяс;

 резултатите от кръвния тест трябва да покажат, че ваксинацията е била успешна (ниво на антитела на бяс най-малко 0,5 IU / ml);

 трябва да изчакате 3 месеца от датата на вземане на кръвна проба, преди да пътувате (ако е от страна „неодобрена“). Тримесечният срок не се прилага за повторното влизане на домашен любимец, чийто паспорт удостоверява, че тестът е бил проведен и документиран с благоприятен резултат преди животното да напусне Съюза.

 

Изключения - някои държави членки на Европейския съюз допускат изключение за по отношение на ваксинацията против бяс:

 разрешават влизането на млади кучета, котки и порове, които са на възраст под 12 седмици и не са получили ваксина срещу бяс;

 или са на възраст между 12 и 16 седмици и са получили ваксина срещу бяс, но 21 дни са не е изтекъл след приключването на протокола за ваксинация за първична ваксинация срещу бяс.

В България се позволява влизането на млади кучета под 12 седмици, които са получили ваксина срещу бяс, само ако домашните любимци са от държави членки на ЕС.

Преди пътуване задължително консултирайте този въпрос с компетентните власти на страна, за която пътувате.

В случай на изключение по отношение на ваксинацията срещу бяс, животните трябва да бъдат придружени от:

 декларация на собственика (вж. образеца, посочен в част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 577/2013), удостоверяваща, че от раждането до момента на изпращане животните не са били в контакт с диви животни от видовете, възприемчиви към бяс, или

 от паспорта на майка, може да се установи, че майката е получила преди раждането си ваксина срещу бяс, която отговаря на изискванията за валидност, определени в приложение III към Регламент (ЕС) № 576/2013.

 

Реваксинация за бяс

Годишната ваксинация срещу бяс за кучета в България е задължителна.

В случай на пропусната реваксинация и пътувате от страна, която не фигурира в списъка „одонрените“ страни, вашият домашен любимец ще трябва да бъде ваксиниран, да бъде тестван отново и ще трябва да изчакате 3 месеца преди да пътувате.