Начало Защита на личните данни в Шенгенското пространство

Защита на личните данни в Шенгенското пространство


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Комисията за защита на личните данни в качеството й на надзорен орган стартира информационна кампания по темата за защитата на личните данни в Шенгенското пространство.

 

Защита на личните данни в Шенгенското пространство. Вашите права.

Какво представлява Шенгенското пространство?

Какви данни съдържа Шенгенската информационна система (ШИС)?

Национална Шенгенска информационна система (НШИС)

Органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС

Право на достъп до данни в НШИС

Срок на съхранение на данните в НШИС

Контрол при обработването на данните и функционирането в НШИС

Комисия за защита на личните данни

Злоупотреба със самоличност

Срок на съхранение на данните в НШИС при злоупотреба със самоличностПрава на физически лица