Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна Лаборатория по Ветеринарно Санитарна Експертиза и Диагностика на Заболявания по Животните при ОДБХ-Враца

Изпитвателна Лаборатория по Ветеринарно Санитарна Експертиза и Диагностика на Заболявания по Животните при ОДБХ-Враца


Изпитвателна Лаборатория по Ветеринарно Санитарна Експертиза и Диагностика на Заболявания по Животните при ОДБХ-Враца
(ИЛ по ВСЕ и ДЗЖ, при ОДБХ-Враца)
 
(Сертификат за акредитация рег.№125 ЛИ)
 
Изпитвателната лаборатория води началото си от сливането през 2017 г. на две акредитирани лаборатории: Ветеринарно Санитарна Експертиза (ВСЕ) и Диагностика на Заболявания по Животните (ДЗЖ).
 
ВСЕ е създадена през 1999 г. след сливането на лабораторията от „Млечна промишленост” и лабораторията от „Месокомбинат” за изпитване на  храни от животински произход по органолептични, физико-химични и микробиологични показатели, взети за целите на официалния контрол, като първата акредитация е осъществена през 2001 г., съгласно стандарт БДС EN 45001:1993, а през 2005 г. лабораторията  е акредитирана, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 със Сертификат за акредитация БСА рег.№125 ЛИ/27.09.2005 г.
 
ДЗЖ води началото си от далечната 1934 г. от създаването на Санитарно Бактериологична Станция в гр.Враца с цел поставянето на ветеринарномедицинската дейност на научна основа и обективизиране на диагностиката на редица заболявания по животните. През 1951 г. са обособени първите лаборатории по серология и изкуствено осеменяване, които са били част от Районна Ветеринарна Станция (РВС), като по-късно са създадени  и бактериологична, паразитологична, токсикологична, вирусологична, патохистологична и епизоотична лаборатории и лаборатория по незаразни болести. До 2001 г. Райнната Ветеринарна Станция, на която ДЗЖ е пряк наследник е била с научен статут, след което преминава към Районна Ветеринарно Медицинска Служба (РВМС) само като Диагностична лаборатория.
 
До 2017 г. двете лаборатории: ВСЕ и ДЗЖ са били самостоятелни, с отделни акредитации, след което на 09.11.2017 г. получават обща акредитация със Сертификат БСА рег.№125 ЛИ.
 
ИЛ по ВСЕ и ДЗЖ извършва изпитване на храни от животински и неживотински произход (по органолептични, физико-химични, биохимични и микробиологични показатели), на фуражи и диагностични изпитвания на проби от животни, по групи както следва:
Месо и месни продукти, кланични трупове
Консерви месни, месо-растителни, рибни и др., приготвени с продукти от животински произход
Риба и рибни продукти
Птици и птичи продукти, кланични трупове
Яйца и яйчни продукти
Мед пчелен
Мляко и млечни продукти
Хигиена на контактни повърхности и производствени съоръжения
Зърнени храни и храни на зърнена основа
Плодове и зеленчуци и продукти от тях, готови за консумация храни
Захарни, шоколадови и сладкарски изделия
Безалкохолни напитки
Вода за питейно-битови цели, лед
Кръвни проба и/или кръвен серум от ЕПЖ, ДПЖ, свине, мляко от ЕПЖ за бруцелоза, от ДПЖ за заразен епидидимит, от ЕПЖ за ензоотична левкоза по говедата, от ЕПЖ, ДПЖ и свине за лептоспироза 
Фекална проба, тампон проба, чревно съдържание, марлени чорапчета от животни, птици и проби от околна среда за салмонела
Пчелно пило за американски гнилец
Пчели за нозематоза
Фуражи за салмонела и ентеробактериацеа
 
ИЛ прилага актуални български, европейски и международни стандарти при извършване на лабораторните изпитвания, разполага с високо компетентен и обучен персонал, като лабораторното оборудване, материалните ресурси, условията на работната среда и помещенията са съгласно изискванията на добрата лабораторна практика.
 
 
 

Декларация на Директора на ОДБХ-Враца относно политиките и целите на ИЛ (05.01.2021)

 

За контакти:

Изпитвателна Лаборатория по Ветеринарно Санитарна Експертиза и Диагностика на Заболявания по Животните при ОДБХ-Враца (ИЛ по ВСЕ и ДЗЖ, при ОДБХ-Враца)
 
адрес: гр. Враца, Хранително-вкусова зона, поземлен имот № 68
 
тел.: 092/66 57 84, 092/66 58 14, факс: 092/66 39 46
 
e-mail: LD_06@bfsa.bg
 
Ръководител на лабораторията: д-р Анна Божкова