Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол при ОДБХ – Варна

Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол при ОДБХ – Варна


 Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол при ОДБХ – Варна

(Сертификат за акредитация рег. № 133 ЛИ)

 

Изпитвателната акредитираната лаборатория към ОДБХ гр. Варна е първоприемник на създадената през 90-те години на миналия век Изпитвателно диагностична лаборатория (ИДЛ) към Регионалната ветеринарномедицинска служба.През 1999 г. ИДЛ Варна получава първата си акредитация по стандарт БДС EN 45001, а през 2003 г.лабораторията се акредитира като Орган за контрол от вид А, съгласно БДС EN 45004.От 2007 г.лабораторията поддържа акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025, за което е издаден от ИА „Българска служба за акредитация“ Сертификат за акредитация с рег. № 133.
В лабораторията се изследват храни и суровини от животински и неживотински произход, смивове от работни повърхности, инвентар и съдове, фуражи, сухи храни за животни, вода и изкуствен лед по физикохимични и микробиологични показатели.
 
Извършват се диагностични изпитвания на заболяванията Бруцелоза, Бруцелоидоза, свързани с Държавната профилактична програма (ДПП) и национални мониторингови програми съгласно международни методи на O.I.E Manual. Изследват се и органи от заклани и умрели животни, трупен материал, фекална проба, тампон проба, чревно съдържание, марлени чорапчета от животни, птици и проби от околна среда за салмонелни бактерии. Лабораторията извършва трихинелоскопско изследване и незадължителни диагностични изследвания на селско-стопански и домашни животни.
Изпитванията на храни се извършват съгласно стандартизирани методи, като за методите за които е акредитирана ИЛДК, ИА БСА е предоставила  гъвкъв обхват, със степен на гъвкъвост „Въвеждане на нова (актуализирана) версия на стандартите или документи, които ги заменят“. Характеристиките, които се изпитват са съгласно критериите на Национални, международни стандарти и Регламенти на Европейската общност.
В ИЛДК работят високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит - експерти от областта на ветеринарната медицина и химията. Лабораторията разполага със съвременно лабораторно оборудване, като наличните технически средства покриват изцяло акредитираният обхват.
 
Информация за пълният обхват на акредитация на лабораторията, може да намерите на следния линк: https://www.nab-bas.bg/registar.html, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация /133 ЛИ/.

 

Сертификат за акредитация на ИЛ при ОДБХ-Варна (10.09.2021);

Заповед за акредитация на ИЛ при ОДБХ-Варна (10.09.2021);

Списък на стандартизираните методи за изпитване в ИЛ при ОДБХ- Варна (30.10.2020);

План по качеството-2020-2021 (28.01.2021);

Заявка за изпитване за клиенти на ИЛДК (Ф 701-4)

 

За контакти:

Изпитвателна лаборатория за диагностика и контрол при ОДБХ – Варна

адрес: гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 19

тел./факс: 052/631 646

e-mail: lab_03@bfsa.bg

Ръководител на лабораторията: д-р Иван Иванов