Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория - отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ–Сливен

Изпитвателна лаборатория - отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ–Сливен


Изпитвателна лаборатория - отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ–Сливен

(Сертификат за акредитация рег. № 111 ЛИ)

 

Изпитвателна лаборатория (ИЛ) отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ гр.Сливен е разположена в сградата на ОДБХ Сливен. 
Дата на първоначална акредитация е 11.03.2009 г. съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. Дата на последна преакредитация е 31.08.2021 г. с издаден от ИА “Българска служба за акредитация” Сертификат с регистрационен № 111 ЛИ и заповед А540 от 31.08.2021 с валидност до 31.08.2025 г., съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
В направление диагностика на заболяванията при животните лабораторията извършва изпитвания на кръвен серум за Бруцелоза при едри, дребни преживни животни и свине, Лептоспироза по животните, Заразен епидидимит по кочовете, Ензоотична левкоза по говедата, сурово мляко от едри преживни животни за Бруцелоза, пчели и пчелно пило за Нозематоза и Американски гнилец - по методи на OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, органи от заклани и умрели животни, чревно съдържание, телесни течности, животински изпражнения, яйчни черупки и свойствени за средата проби при първично производство, фуражи и храни за домашни любимци за салмонелни бактерии.
В направление изпитване на храни се извършват анализи на храни от животински произход (месо и месни продукти, трихинелоскопиране, мляко и млечни продукти, птици и птичи продукти, риба и рибни продукти), пчелен мед, вода за пиене и лед и неживотински суровини и храни, отривки по микробиологични и физикохимични показатели, съгласно критериите на Национални и международни стандарти и Регламенти на ЕС.
В отговор на необходимостта от своевременна диагностика и лечение на заразната и незаразна патология при животните и завишаващите се критерии към безопасността и качеството на храните и фуражте, Изпитвателна лаборатория - отдел „Лабораторни дейности” работи за разширяване на обхвата на акредитация.
 
 
За контакти:
 
Отдел „Лабораторни дейности” при ОДБХ Сливен
 
адрес: гр. Сливен 8800, ул. Самуиловско шосе” ПК 100;
 
тел.: 044/625592
 
e-mail: lab_20@bfsa.bg
 
Началник отдел: д-р Людмила Георгиева