Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Шумен


Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Шумен

(Сертификат за акредитация рег. № 202 ЛИ)

 

Изпитвателна лаборатория при ОДБХ гр. Шумен е наследник на Районна ветеринарна станция гр. Шумен, създадена през 1955г. Лабораторията е акредитирана за първи път през 1999 г., разполага с високо квалифициран персонал, съвременна материална база и е снабдена с модерна апаратура по проекти на Европейския съюз. 
 
Лабораторията е акредитирана, съгласно стандарата БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА Българска служба за акредитация със Сертификат за акредитация рег. № 202 ЛИ.
 
Извършва изпитвания на храни (животински и неживотински произход) и фуражи, както и диагностични изследвания на болести по животните.

Лабораторията изпитва следните групи храни и продукти:

  • Мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, готови ястия и салати, консерви месни, месорастителни и рибни стерилизирани, зърнени храни и храни на зърнена основа, пшенично брашно, хляб и хлебни изделия и питейна вода за физико-химични и микробиологични изпитвания;
  • Яйца за микробиологични изпитвания;
  • Пчелен мед за органолептични и физикохимични изпитвания;
  • Контактни повърхности (смивове);
  • Зеленчуци и плодове, сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови и плодове сокове сокове за физикохимични и микробиологични изпитвания
  • Захар, захарни, шоколадови изделия и безалкохолни напитки за микробиологични изпитвания.

Лабораторно диагностичните изследвания на лабораторията включват:

  • Изследване на Кръвен серум за Бруцелоза, Лептоспироза и Заразен епидидимит;
  • Изследване на вътрешни органи, лимфни възли, месо и трупове от умрели и неотложно заклани животни за Антракс, Салмонелоза,  Трихинелоза.
  • Изследване на пчели, пчелно пило и пчелни продукти за Американски гнилец, Вароатоза, Нозематоза.
  • Изследване на биологични и свойствени за средата на животни материали за салмонела;

В лабораторията при ОДБХ гр. Шумен в обхват на акредитация се изследват и проби фуражи за наличие на салмонела.

 

За контакти:

Изпитвателна лаборатория при ОДБХ – Шумен
 
адрес: гр. Шумен, ул.”Съединение” № 53
 
тел.: 054 832 119; 0889 005030, 
 
e-mail: lab_27@bfsa bg
 
Ръководител лаборатория: д-р Добринка Борисова