Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ – Пловдив

Изпитвателна лаборатория отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ – Пловдив


Изпитвателна лаборатория 
отдел „Лабораторни дейности“ при ОДБХ – Пловдив 
(Сертификат за акредитация рег. № 145 ЛИ)

 

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) отдел „ Лабораторни дейности“ е структурно звено към ОДБХ гр. Пловдив, която извършва лабораторни анализи на хранителни продукти от животински и растителен произход, диагностика на заболяванията по животните, окачествяване на фуражи,контрол върху растителното здраве - почви, посадъчен материал, вредители и болести по растенията.

Лабораторната дейност в пловдивски регион е исторически обусловена от факта, че същия е с развито животновъдство и растениевъдство и продукцията от тях е обект на контрол още в далечното минало. Лабораторията е естествен обединител и последовател на съществуващи регионални пунктове за контрол както на животинска, така и на растителна продукция, които в началото на века са били около 48 на брой само на територията на днешния пловдивски окръг.

ИЛ при ОДБХ гр. Пловдив, разполага с три офиса, оборудвани със съвременна техника, калибрирана и верифицирана, съгласно изискванията на акредитацията и насоката на изпитванията. В отдела работят високо квалифицирани специалисти - ветеринарни лекари, микробиолози, химици, инженер-технолози, агроинженери.

Лабораторията е с първоначална акредитация от 2006 г., съгласно БДС EN ISO /IEC17025:2006 с издаден от ИА «Българска служба за акредитация» Сертификат за акредитация рег. № 145 ЛИ.

В областта на храните към настоящия момент в лабораторията се изпитват 16 групи храни (млечни, месни, яйчни, рибни, пчелен мед, безалкохолни напитки, пиво, ниско алкохолни напитки, храни на зърнена основа, масла и мазнини, захарни, какаови, шоколадови продукти, сладкарски изделия, плодове и зеленчуци, подправки, води, смивове и др.) по 124 акредитирани показатели от които 58 броя са физико-химични, а 66 броя микробиологични.

 

Други области, в които работи лабораторията са :

·         Серологични изпитвания на кръв от едри и дребни преживни и свине;

·         Лабораторно-диагностични изследвания на болест по пчелите;

·         Микробиологично и физико-химично изпитване на проби от фуражи за животни;

·         Копрологични и паразитологични изпитвания;

·         Изследване за външни дерматофити –директна микроскопия;

·         Микроскопски изследвания за екто-паразити;

·         Растителна защита, вирусология и карантинни вредители.

 

Усилията на екипа в отдел „Лабораторни дейности“ са насочени към:

ü  Компетентна работа при спазване на законовите и техническите правила и норми;

ü  Икономически целесъобразни методи на предлаганите услуги, точност;

ü  коректност;

ü  Допълнително обучение и повишаване квалификацията;

ü  Непрекъснато усъвършенстване на Системата за управление на качеството.

 

Информация за пълният обхват на акредитация на лабораторията, може да намерите на следния линк: http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация.

 

Заповед № А 114, София 11.02.2022г.

 

За контакти:

ИЛ отдел „ Лабораторни дейности“ при ОДБХ гр. Пловдив

гр. Пловдив, бул. „Марица” № 86

тел./факс: 032 626 256 /032 622 196, 0887/730 470

Началник отдел :д-р Мелпомена Николова