Дирекция ИСИС


ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Политика по ИС_ v BABH

СУСИ - НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Наръчник на потребителя версия 2 за служители на БАБХ

Наръчник на потребителя версия 2 за лица извън БАБХ

РЪКОВОДСТВА ЗА РАБОТА С ИИС

Ръководство за работа на стопани на животновъдни обекти с ИИС на БАБХ

Ръководство за работа на официални ветеринарни лекари с ИИС на БАБХ при осъществяване на официалния контрол по секторно законодателство

Ръководство за работа на регистрирани ветеринарни лекари с ИИС на БАБХ - модул за контрол по секторно законодателство

ДОСТЪП ДО ИИС

Заповед № РД 11-2171/25.10.2017 г. за определяне на категории лица за работа в ИС ВетИС по групи потребители

Заповед № РД 11-204/31.01.2018 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 11-2171/25.10.2017 г.

Заповед № РД 11-986/08.06.2018 г. за изменение и допълнение на Заповед РД РД11-2171/25.10.2017 г., изм. и доп. със Заповед № РД 11-204/31.01.2018 г.

Приложения към Заповед № РД 11-2171/25.10.2017 г. изм. и доп.

Заповед № РД11-2161/20.09.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед РД РД11-2171/25.10.2017 г., изм. и доп. със Заповед № РД 11-204/31.01.2018 г. и Заповед № РД 11-986/08.06.2018 г.

Инструкция за предоставяне на достъп до Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните на лицата по чл. 137, ал. 1 и ал. 12 от Закона за втеринарномедицинската дейност (собственици или ползватели на животновъдни обекти)

КОРИГИРАНЕ НА ДАННИ В ИИС

Технологична инструкция за коригиране на данни във ВетИС

ОТПЕЧАТВАНЕ ПАСПОРТИ НА ЕКЖ

СОП 2 "Отпечатване на паспорти на еднокопитни животни"

ИНСТРУКЦИИ

Инструкция за въвеждане във ВетИС на GPS координати за ОЕЗ през таблет

ВИДЕО ОБУЧЕНИЯ

Въвеждане на уведомления

Актуализация и разглеждане на уведомления

Справки в модул "Проверки на място"

Внос на свине в модул "Проверки на място"

Въвеждане на втеринарномедицински проверки в модул "Проверки на място"

Актуализация на втеринарномедицински проверки в модул "Проверки на място"

Обучение за работа с модул "Птици" част 1

Обучение за работа с модул "Птици" част 2

Обучение за работа с модул "Птици" част 3