Начало За нас Проекти Проекти по Оперативна програма „Добро управление“

Проекти по Оперативна програма „Добро управление“


Проекти по Оперативна програма „Добро управление“


1.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0019 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - София град“


2.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0023 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Благоевград“


3.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0011 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - град Варна“


4.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0028 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Пловдив“


5.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0006 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Велико Търново“


6.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0007 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Хасково“


7.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0030 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Сливен“


8.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0020 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Враца“


9. РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0008 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Плевен“


10.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0029 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Добрич“


11.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0022 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Монтана“


12.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0009 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Габрово“


13.РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0035 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Смолян“