Начало За бизнеса За земеделските производители Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене

Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене


Заповед № РД 11-3194/31.12.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ за утвърждаване на oбразец на “Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене

Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене

 

Фенофази на някои земеделски култури / BBCH скала 

 

Разширена BBCH скала