Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) – София

Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) – София


 

Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) – София извършва фитосанитарна лабораторна експертиза на растения, растителни продукти и хранителни среди, окончателна диагностика и идентификация на вредители.


За ЦЛКР

 История

 Структура

 Контакти

 

Дейности

 Функции

 Такси за лабораторни анализи

 Мониторингови програми

 Карантинни вредители


 

 Централна лаборатория по карантина на растенията
Директор: и.ф. Мариана Гавраилова Лагинова
Адрес: София 1330, бул. „Никола Мушанов” 120, П.К. 158
Тел.: 02 8024700; факс: 02 8223381; e-mail: m.laginova@bfsa.bg , clkr@bfsa.bg