Начало За бизнеса Граничен контрол

Граничен контрол


Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) следи стриктно за изпълнение на всички наредби и нормативни актове при вътрешнообщностната търговия и транзитното преминаване на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях и специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи.  На граничен контрол подлежат и всички превозни средства, които ги транспортират.

Граничният контрол се осъществява в граничните инспекционни пунктове. Всеки граничен пункт, сграден фонд и техническо оборудване, персонал, процедури и документация, се одобрява от Европейската комисия.

Всяка една пратка преминаваща през граничния инспекционен пункт подлежи на проверка на документите, идентичността, физическа проверка и дезинфекция и дезинсекция както на пратката, така и на превозното средство.

Под карантина се поставят всички животни, внасяни в Република България с цел разплод или доотглеждане, като тази процедура се утвърждава с наредба от министъра на земеделието и храните.

Актуална информация за тази сфера на дейност можете да намерите ТУК