Начало За нас Структура Дирекция "Граничен контрол"

Дирекция "Граничен контрол"


Дирекция „Граничен контрол“ осигурява прилагане и изпълнение изискванията на действащото европейско и национално законодателство при:

  • внос, износ и транзит на живи животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях и специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи;
  • внос и транзитно преминаване на растения и растителни продукти;
  • внос на храни от неживотински произход;
  • внос на биологично произведени храни.

Официалният граничен контрол включва:

  • граничен ветеринарно медицински контрол
  • граничен фитосанитарен контрол
  • граничен контрол върху вноса на храни от неживотински произход и материали и предмети в контакт с храни.

Контролът на търговските пратки, подлежащи на граничен ветеринарно медицински и фитосанитарен контрол се осъществява в осем одобрени гранични инспекционни пункта: Капитан Андреево, Пристанище Варна, Пристанище Бургас, Летище София, Калотина, Гюешево, Златарево и Брегово. Четири от одобрените гранични инспекционни пункта: Капитан Андреево, Пристанище Варна, Пристанище Бургас и Летище София са определени и като определени гранични пунктове за внос на храни от неживотински произход.

Всеки граничен пункт, сграден фонд и техническо оборудване, персонал, процедури и документация, подлежат на периодични одити от страна на Европейската комисия.

Официалният граничен контрол включва извършването на документални, идентификационни и физически проверки, включително вземане на проби за анализ и предприемане на корективни действия при установяване на несъответствия с изискванията на законодателството.

С цел преодоляване на административните тежести, приоритетно се използват Експертната система за контрол на търговията TRACES и системата за бързо предупреждаване за храни и фуражи RASFF, като вносителите се насърчават да използват електронното пренотифициране (уведомяване) при внос. От началото на годината, пренотифицирането може да бъде извършвано и след регистрация в електронната система за обмен на информация между БАБХ и Агенция „Митници“, достъпна тук: www.bip.bfsa.bg

Повече информация за одобрените Граничните инспекционни пунктове можете да намерите на началната страница на БАБХ (вдясно) в раздел гранични пунктове и контролни пунктове за внос.

Основна цел на дейността на дирекция „Граничен контрол” е осигуряване на ефективен граничен контрол и недопускане разпространението на неотговарящи пратки както на българския така и на европейския пазар.

 

Директор: д-р Христина Тодорова-Благоева

 

Актуална информация за тази сфера на дейност можете да намерите ТУК

Законодателство, относно засиления контрол при внос в ЕС на храни и фуражи от неживотински произход, с произход трети страни.