Начало За потребителя Домашни любимци Пътуване с домашни любимци Движение на домашни любимци с търговска цел от държави извън Европейския съюз

Движение на домашни любимци с търговска цел от държави извън Европейския съюз


За да бъдат внесени в България или на територията на друга страна от ЕС, трябва да бъдат изпълнени следните условия, като кучетата, котките и порове трябва да идват от територии или трети страни, включени в един от списъците, посочени в:

• Приложение I към Решение 2004/211 / ЕО;

• Част 1 от Приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010;

• Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013.

Спазват се допълнително и всички останали условия за пътуване на домашни любимци от държави членки на ЕС, с цел продажба, осиновяване, смяна на собствеността, посочени в Движение на домашни любимци с търговска цел от страни членки на Европейския съюз