Идентификация


В България домашните любимци (кучета, котки и порове) се идентифицрат с микрочип, съгласно спецификациите на Приложение II на Регламент № 576/2013 или татуировка -  поставенa преди 3/07/2003 г. Позволява се маркиране с ясно четлива татуировка - поставена преди 3/07/2003 г.