Здравеопазване на животните


Отдел „Здравеопазване на животните“ отговаря за всички аспекти от планирането, методическото ръководство и изпълнението на профилактиката, надзора, контрола и ликвидирането на болестите по животните и зоонозите в Р България. Отделът работи в тясно връзка с ГД САНТЕ на ЕК, Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), Европейската комисия за борба с шапа (EuFMD) към FAO, Европейският орган по безопасност на храните (ЕFSA), ветеринарните администрации на държавите членки и съседните трети страни и водещите диагностични и научноизследователски институти в Европа.

 

 

 

• доц. д-р Цвятко Александров, двм – заместник изпълнителен директор

• д-р Георги Чобанов – директор на дирекция ЗХОЖ

• д-р Даниел Денев – началник-отдел "Здравеопазване на животните"

• д-р Илиян Бойковски - главен експерт

• д-р Емил Славев – главен експерт

• д-р Анна Здравкова – главен експерт

• д-р Мартин Христов – главен експерт

• д-р Даниел Павлов - младши експерт

 

 

 

Свързани линкове:

• Европейска Комисия – Здравеопазване на животните

• Световна организация за здравеопазване на животните (OIE)

• Европейска Комисия за борба са шапа

• Мерки за контрол на болестите по животните на ЕС

• Комитети на ЕК и държавите членки по здравеопазване на животните

• Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

• Системата за вътреобщностна търговия с живи животни на ЕС (TRACES)

• Проект „Целеви проучвания за африканската чума по свинете“

 

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите 2022-2024

 

 Национална програма за профилактика, надзор,контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите 2019-2021

 

Контингенс планове

 

Болести по животните и зоонози

 

Доклади и досиета

 

TRACES

 

За регистрираните ветеринарни лекари

 

За фермерите

 

За ловците

 

Публикации

 

Исторически и епидемиологични данни за болести по животните и зоонози в България