Начало За нас Структура Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"

Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"


Дирекцията осъществява деловодното обслужване в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните, организира публичните изяви и информира обществеността за извършваните от Агенцията дейности.

Координира връзките и взаимоотношенията с физически и юридически лица, ведомства и професионалните организации, имащи отношение към дейността на БАБХ и същевременно се грижи за транспортното обслужване на Агенцията.

Дирекцията организира издаването на научнопопулярното списание "Ветеринарна сбирка". Координира подготовката, управлението, наблюдението на новостроящи се обекти и реконструкция на съществуващи обекти, свързани с дейността на Агенцията. Своевременно контролира и инвеститорската дейност за изграждане на нови обекти.

Разработва мерки и прави анализи, свързани с провеждането на инвестиционната политика на БАБХ и осигурява техническото обслужване на изпълнителния директор.

Директор - Анжела Крумова