Дата: 11.03.2015
Номер: 9039653

Заповед № 0147-0301/13.03.2015г.  за оттегляне на публичната покана и сваляне от профила на купувача на материалите по оттеглената покана

  • Заповед за оттегляне.pdf 2015-03-13

    Заповед № 0147-0301/13.03.2015г. за оттегляне на публичната покана и сваляне от профила на купувача на материалите по оттеглената покана