Номер: 02378-2015-0007 Рамково споразумение с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди”, за срок от 3 (три) години, с 3 (три) обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Варна, Добрич, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, обхваща обслужването на територията на 10 административни области – Шумен, Разград, Силистра, Русе, Търговище, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Плевен и Габрово. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, обхваща обслужването на територията на 8 административни области – Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Софийска област, София град, Перник и Кюстендил.

09.04.2015

Още