Номер: 05372-2017-0001 „Доставка на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства за изпълнение на Националната програма за профилактика,надзор,контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите през периода 2016-2018 г.“, одобрена с Решение на Министерския съвет № 320/03.05.2016г., за които няма сключени договори от ЦУ на БАБХ, включваща пет обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 „ELISA кит за откриване вируса на инфекциозния ринотрахеит“; 2. Обособена позиция 2 „ELISA кит за откриване на антитела срещу вируса на инфекциозната анемия по конете“;. 3. Обособена позиция 3 „Инвитро диагностично средство за геномно типизиране на овце и кози за доказване на скрейпи резистентност“; 4. Обособена позиция 4 „ELISA кит за откриване на антитела срещу вируса на африканската чума по конете“; 5. Обособена позиция 5 „Диагностика за САП чрез PCK“.

29.09.2017

Още