Номер:05422-2019-0001 „ Предоставянето на услуги по ликвидиране на огнища на болестта Африканска чума по свинете, възникнали на територията на Свинекомплекс „Биляна“ ООД, чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км надзорна зона около огнищата; загробване на труповете и дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани при гореспоменатите дейности. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на Свинекомплекс „Биляна“ ООД; и Обособена позиция № 2 – „Извършване на мероприятия по дезинфекция и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на област Велико Търново. ”

09.08.2019

Още