Номер: 05458-2019-0002 „Ликвидиране на огнища на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Русе чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км надзорна зона около огнищата; загробване на труповете и дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани при гореспоменатите дейности, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:„Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на огнищата на АЧС в гр. Бяла, обл. Русе; Обособена позиция № 2 – „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на ферма „ВАРДМЕКС“ ООД, с. Караманово, общ. Ценово“; Обособена позиция № 3 – „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на свинеферма на ЕТ „Бисер Кирилов“ в с. Писанец, общ. Ветово“; Обособена позиция № 4 – „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на свинеферма на „Мариннови“ ЕООД в с. Щръклево, общ. Иваново“; Обособена позиция № 5 - „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на свинеферма на „Биляна“ ООД, гр. Борово, общ. Борово; Обособена позиция № 6 - „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на „Свинекомплекс Юделник“ ООД, с. Юделник, общ. Сливо поле“; Обособена позиция № 7 - „Извършване на мероприятия по дезинфекция и обеззаразяване във всички огнища на зараза на територията на общините Бяла, Ценово, Ветово, Иваново, Борово и Сливо поле“; Обособена позиция № 8 - „изграждане на огради около местата на загробване на умъртвените животни на територията на област Русе“.

27.08.2019

Още