Дата: 05.07.2017
Номер: ID 9065971


 • obava2.pdf 2017-07-05

  ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за допълнение на срок
 • zapoved.pdf 2017-07-07

  Заповед за назначаване на комисия и отваряне на оферти
 • Doklad.pdf 2017-07-17

  Доклад по чл.103, ал. 3 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на офертите
 • dogovor.pdf 2017-07-27

  Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата № 3/18.07.2017г.