Дата: 18.10.2016
Номер: 02378-2016-0009


 • обявление за възложена поръчка.pdf 2017-01-03

  Обявление за възложена обществена поръчка изх. № 7855-Ю/30.12.2016 г.
 • Договор 98.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 98/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 99.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 99/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 100.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 100/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 101.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 101/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 102.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 102/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 103.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 103/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 104.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 104/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 105.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 105/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 106.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 106/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 107.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 107/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 108.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 108/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 109.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 109/02.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 111.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 111/05.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 116.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 116/19.12.2016 г. с приложенията към него.
 • Договор 117.rar 2017-01-03

  Договор за възлагане на обществена поръчка № 117/19.12.2016 г. с приложенията към него.
 • обявление за възложена поръчка дог. №23 и №24.pdf 2017-03-13

  Обявление за възлагане на поръчка № 1588-Ю/10.03.2017 г. - публикувано в РОП.
 • Договор 23.rar 2017-03-13

  Договор № 23/22.02.2017 г. заедно с приложенията.
 • Договор 24.rar 2017-03-13

  Договор № 24/22.02.2017 г. заедно с приложенията.
 • Анекс 35.pdf 2017-04-20

  Анекс № 35 за изменение на Договор № 104 от 02.12.2016 г.
 • Анекс 36.pdf 2017-04-20

  Анекс № 36 за изменение на Договор № 106 от 02.12.2016 г.