Дата: 06.07.2017
Номер: ID 9066007


  • заповед.jpg 2017-07-06

    Заповед № 430/06.07.2017 г. за удължаване на срока
  • информация.pdf 2017-07-06

    Информация за публикуване в профила на купувача обява
  • протокол № 1.pdf 2017-07-13

    Протокол №1 за разглеждане и оценка на офертите, постъпили по обществена поръчка на ниска стойност, чрез събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта „Заразен нодуларен дерматит“ по говедата в ОДБХ Кюстендил