Дата: 10.12.2014
Номер: 02378-2014-0029


 • Doc-RD11-1696.zip 2014-10-24

  Документация за провеждане на "открита процедура" по възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Централното управление, териториалните поделения и специализираните структури на Българската агенция по безопасност на храните, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност"
 • Zap-RD11-1696.pdf 2014-10-24

  Заповед РД11-1696/24-10-2014 г. за откриване на процедурата
 • Decis-RD11-1696_AOP.pdf 2014-10-24

  Решение
 • Notic-RD11-1696.pdf 2014-10-24

  Обявление
 • Decis_RD11-1752_BABH.pdf 2014-11-07

  Решение №РД11-1752/07.11.2014 г. на заместник изпълнителния директор на БАБХ за промяна на обявлението и документация за провеждане на "открита процедура" по възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Централното управление, териториалните поделения и специализираните структури на Българската агенция по безопасност на храните, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност"
 • Разяснения.pdf 2014-12-05

  Разяснение по зададени въпроси
 • Договор 46 от 19.03.2015 г.rar 2015-03-30

  Договор № 46 от 19.03.2015 г., сключен между БАБХ и „Мобилтел“ ЕАД
 • Плащания по договор 46_19.03.2015.doc 2015-07-17

  Информация за изплатени средства по договор № 46/19.03.2015 г. с предмет “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национална покритие за нуждите на Централно управление, териториалните поделения и специализираните структури на БАБХ, в т.ч. специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“
 • Плащания по договор 46_19.03.2015.doc 2015-08-18

  "Информация за изплатени средства по договор № 46/19.03.2015 г. с предмет “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национална покритие за нуждите на Централно управление, териториалните поделения и специализираните структури на БАБХ, в т.ч. специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“
 • Плащания по договор 46_19.03.2015.doc 2015-10-19

  Информация за изплатени средства по договор №46/19.03.2015 г.
 • Плащания по договор 46_19.03.2015.doc 2015-11-17

  Информация за изплатени средства по договор № 46/19.03.2015 г.
 • Плащания по договор 46_19.03.2015.doc 2015-12-16

  Информация за изплатени средства по договор № 46/19.03.2015 г.
 • Плащания по договор 46_19.03.2015.doc 2016-01-19

  Информация за изплатени средства по договор № 46/19.03.2015 г.
 • Плащания по договор 46_19.03.2015.doc 2016-02-18

  Информация за изплатени средства по договор № 46/19.03.2015 г.
 • Плащания по договор 46_19.03.2015.doc 2016-03-16

  Информация за изплатени средства по договор № 46/19.03.2015 г.
 • Плащания по договор 46_19.03.2015.doc 2016-04-19

  Информация за изплатени средства по договор № 46/19.03.2015 г.