Дата: 16.02.2015
Номер: 02378-2015-0004


 • РЕШЕНИЕ RD11-281 от 16.02.2015.pdf 2015-02-16

  Решение № РД11-281 от 16.02.2015 г. на заместник изпълнителния директор на БАБХ
 • РЕШЕНИЕ АОП0002.pdf 2015-02-16

  Решение № РД11-281 от 16.02.2015 г. на заместник изпълнителния директор на БАБХ във форма на РОП
 • Становище 16.020001.pdf 2015-02-16

  Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
 • Договор 32 от 17.02.2015 г..pdf 2015-03-10

  Договор № 32/17.02.2015 г., сключен между Българската агенция по безопасност на храните и „Софарма“ АД – 1 брой
 • Opredelenie226-11.03.2015[1].pdf 2015-04-15

  Определение №226/11.03.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията
 • Р_Р_Р_-285-01.04.2015[2].pdf 2015-04-15

  Решение №285/01.04.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ.pdf 2015-04-15

  Определение №3916/07.04.2015 г. по адм.дело №3674/2015 по описа на ВАС
 • Плащания по договор 32_17.02.2015.doc 2015-05-15

  Информация за изплатени средства по договор № 32/17.02.2015 г. с предмет Доставка на инактивирана ваксина серотип - 4 против болестта “Син език” по преживните животни
 • Плащания по договор 32_17.02.2015.doc 2015-06-17

  Информация за изплатени средства по договор № 32/17.02.2015 г. с предмет Доставка на инактивирана ваксина серотип - 4 против болестта “Син език” по преживните животни
 • Плащания по договор 32_17.02.2015.doc 2016-01-19

  Информация за изплатени средства по договор № 32/17.02.2015 г.
 • Informacia za izpylnen dogowor.pdf 2016-02-01

  Информация с изх. № 140-Ю/12.01.2016 г. за изпълнен Договор № 32/17.02.2015 г., сключен между БАБХ и „Софарма“ АД
 • Софарма АД.docx 2016-02-24

  Освобождаване на гаранция за изпълнение на „Софарма“АД