Дата: 27.08.2019
Номер: 05458-2019-0002


 • OP2.pdf 2019-08-27

  Решение за откриване на процедура
 • ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ 44.pdf 2019-08-27

  Информация по чл. 44, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП
 • МОТИВИ.pdf 2019-08-27

  Мотиви за частично неприлагане на стандартизирани изисквания и документи, съгл. чл. 231, ал. 5 от закона за обществените поръчки
 • Обявление.pdf 2019-09-13

  Обявление за възложена поръчка
 • Договор-69.pdf 2019-09-13

  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга №69
 • Договор 69а.pdf 2019-09-13

  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга №69а
 • Договор-70.pdf 2019-09-13

  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга №70
 • Договор 72.pdf 2019-09-13

  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга №72
 • Договор 73.pdf 2019-09-13

  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга №73
 • Договор 74.pdf 2019-09-13

  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга №74
 • Договор 75.pdf 2019-09-13

  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга №75
 • Договор 76.pdf 2019-09-13

  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга №76