Дата: 22.04.2015
Номер: ID: 9041034


 • Протокол.pdf 2015-06-09

  Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, подписан на 05.06.2015 г.
 • Договор с АСМ2 ЕООД.pdf 2015-07-07

  Договор № 132 / 06.07.2015 г. сключен между БАБХ и „АСМ2“ ЕООД за доставка по обособена позиция № 1 „Имуноафинитетни колонки"
 • Договор Ридаком.pdf 2015-07-07

  Договор № 131 / 06.07.2015 г. сключен между БАБХ и „РИДАКОМ“ ЕООД за доставка по обособена позиция № 2 „Консуматив Kobra cell“.
 • Плащания по договор 131_06.07.2015.doc 2016-01-19

  Информация за изплатени средства по договор № 131/06.07.2015 г.
 • РИДАКОМ ЕООД.docx 2016-02-01

  Освобождаване на гаранция за изпълнение на „Ридаком “ ЕООД
 • АСМ 2 ЕООД.docx 2016-08-05

  Освобождаване на гаранция за изпълнение на „АСМ 2 ЕООД“