Дата: 06.01.2015
Номер: 02378-2015-0001


 • stanovishte AOP.pdf 2015-01-20

  Становище на Агенцията по обществени поръчки за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
 • protokol.pdf 2015-01-20

  Протокол от 20.01.2015 г. от работата на комисията за провеждане на процедурата
 • obqva.pdf 2015-01-20

  Обява за договарянето на условията на договорите и отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата
 • protokol bramas 96.pdf 2015-01-26

  Протокол за провеждане на договаряне с участника „БРАМАС 96“ АД за обособени позиции № 2 и № 3
 • protokol ekarisaj-varna.pdf 2015-01-26

  Протокол за провеждане на договаряне с участника „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД за обособена позиция № 1
 • доклад.pdf 2015-01-26

  Доклад от дейността на комисията
 • решение.pdf 2015-01-26

  Решение за избор на изпълнители № РД 11-90/24.01.2015г.
 • ЕКАРИСАЖ ВАРНА ДОГ 24 УЧАСТИЕ.docx 2015-02-20

  “ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ЕООД Дог.№24/24.01.2015 г. - освобождаване на гаранция за участие
 • БРАМАС дог 24 -участие.docx 2015-02-20

  „БРАМАС 96“ АД Договор № 25/24.01.2015 г. - освобождаване на гаранция за участие
 • Dogovor Ekarisaj Varna EOOD.pdf 2015-02-17

  Договор № 24 от 24.01.2015 г. с „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕОО
 • Tehnicheska specificacia.pdf 2015-02-17

  Техническа спецификация
 • Tehnichesko predlojenie.pdf 2015-02-17

  Техническо предложение на изпълнителя „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД, за обособена позиция № 1
 • Koncepcia.pdf 2015-02-17

  Концепция на „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД за обособена позиция № 1
 • Shema.pdf 2015-02-17

  Схема за осъществяване на собствен контрол на „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД, за обособена позиция № 1
 • Metod na rabota.pdf 2015-02-17

  Метод на работа на „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД, за обособена позиция № 1
 • Cenovo predlojenie i spravka.pdf 2015-02-17

  Ценово предложение и справка за необходимите разходи на „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД за обособена позиция № 1
 • Ikonomicheska obosnovka.pdf 2015-02-17

  Икономическа обосновка на необходимите средства на „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД за обособена позиция № 1
 • Garancia za izpalnenie.pdf 2015-02-17

  Гаранция за изпълнение на договор на „ЕКАРИСАЖ - ВАРНА“ ЕООД, по обособена позиция № 1
 • Dogovor №25_Bramas 96 AD.pdf 2015-02-17

  Договор № 25 от 24.01.2015 г. с „БРАМАС 96“ АД
 • Tehnicheska specifikacia.pdf 2015-02-17

  Техническа спецификация
 • Tehnichesko predlojenie i metod poz 2.pdf 2015-02-17

  Техническо предложение и метод на работа на изпълнителя „БРАМАС 96“ АД, за обособена позиция № 2
 • Koncepcia poz 2.pdf 2015-02-17

  Концепция на „БРАМАС 96“ АД за обособена позиция № 2
 • Shema za kontrol poz. 2.pdf 2015-02-17

  Схема за осъществяване на собствен контрол на „БРАМАС 96“ АД за обособена позиция № 2
 • Cenovo predl i spravka poz 2.pdf 2015-02-17

  Ценово предложение и справка за необходимите разходи на „БРАМАС 96“ АД за обособена позиция № 2
 • Ikonomicheska obosnovka poz 2.pdf 2015-02-17

  Икономическа обосновка на необходимите средства на „БРАМАС 96“ АД за обособена позиция № 2
 • tehnichesko predlojenie i metod poz 3.pdf 2015-02-17

  Техническо предложение и метод на работа на изпълнителя „БРАМАС 96“ АД, за обособена позиция № 3
 • koncepcia poz 3.pdf 2015-02-17

  Концепция на „БРАМАС 96“ АД за обособена позиция № 3
 • shema poz 3.pdf 2015-02-17

  Схема за осъществяване на собствен контрол на „БРАМАС 96“ АД за обособена позиция № 3
 • cenovo predlojenie i spravka poz 3.pdf 2015-02-17

  Ценово предложение и справка за необходимите разходи на „БРАМАС 96“ АД за обособена позиция № 3
 • ikonomisheska obosnovka poz 3.pdf 2015-02-17

  Икономическа обосновка на необходимите средства на „БРАМАС 96“ АД за обособена позиция № 3
 • Garancii.pdf 2015-02-17

  Гаранции за изпълнение на договор на „БРАМАС 96“ АД, за обособени позиции № 2 и № 3.
 • 1.Плащания по договор 24_24.01.2015.doc 2015-05-15

  Информация за изплатени средства по договор № 24/24.01.2015 г. с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди” по Обособена позиция № 1: обхващаща обслужването на територията следните областни центрове: Варна, Добрич, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Благоевград.
 • 2.Плащания по договор 25_24.01.2015.doc 2015-05-15

  Информация за изплатени средства по договор № 25/24.01.2015 г. с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди” по Обособена позиция № 2: обхващаща обслужването на територията на следните областни центрове – Шумен, Разград, Силистра, Русе, Търговище, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Плевен и Габрово и по Обособена позиция №3, обхващаща обслужването на следните областни центрове – Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Софийска област, София град, Перник и Кюстендил.
 • Плащания по договор 24_24.01.2015.doc 2016-01-19

  Информация за изплатени средства по договор № 24/24.01.2015 г.
 • БРАМАС 96 АД.docx 2016-03-29

  Освобождаване на гаранции за изпълнение по позиции № -2 и 3
 • ЕКАРИСАЖ ВАРНА ЕООД.docx 2016-03-29

  Освобождаване на гаранции за изпълнение по позиция № -1
 • Плащания по договор 24_24.01.2015.doc 2016-04-19

  Информация за изплатени средства по договор № 24/24.01.2015 г.