Дата: 13.07.2017
Номер: ID 9066240


 • информация.PDF 2017-07-13

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
 • Протокол.PDF 2017-07-21

  Протокол №1/18.07.2017 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти
 • Решение.PDF 2017-07-21

  Решение №ОП-1/21.07.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка
 • Уведомление.PDF 2017-07-21

  Уведомление относно избор на изпълнител на обществената поръчка