Дата: 19.01.2017
Номер: 05399-2017-0001


 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf 2017-01-19

  Решение за откриване на процедура № 23/19.01.2017 год.
 • Proekt na dogovor - last.doc.docx 2017-01-19

  Проект на Договор
 • 02_Zapoved_MZH.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 09-1024/29.12.2016 год. на Министъра на земеделието и храните
 • 03_30122016_Protokol_crisisis center(1).pdf 2017-01-19

  Протокол от проведено заседание на Националния кризисен щаб във връзка с констатирани огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца тип А /грип/ по домашните птици в Р България от 30.12.2016 год.
 • 04_Protocol NDCC 03012017rev_1.pdf 2017-01-19

  Протокол от заседание на Националeн кризисен щаб, определен със Заповед № РД 09-1022/29.12.2016 год. от 03.01.2017 год.
 • 05_Protocol NDCC 04012017(1).pdf 2017-01-19

  Протокол от заседание на Националeн кризисен щаб, определен със Заповед № РД 09-1022/29.12.2016 год. от 04.01.2017 год.
 • 06_Protocol NDCC 06012017.pdf 2017-01-19

  Протокол от заседание на Националeн кризисен щаб, определен със Заповед № РД 09-1022/29.12.2016 год. от 06.01.2017 год.
 • 07_Protocol NDCC 09012017.pdf 2017-01-19

  Протокол от заседание на Националeн кризисен щаб, определен със Заповед № РД 09-1022/29.12.2016 год. от 09.01.2017 год.
 • zapoved_RD_11_2537_19.12.2016.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-2537/19.12.2016 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_2589_23.12.2016.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-2589/23.12.2016 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_2635_28.12.2016.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-2635/28.12.2016 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_2636_28.12.2016.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-2636/28.12.2016 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_2642_29.12.2016.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-2642/29.12.2016 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_2653_30.12.2016.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-2653/30.12.2016 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_03_03.01.2017.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-3/03.01.2017 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_29_30_06.01.2017.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-29/06.01.2017 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_34_09.01.2017.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-34/09.01.2017 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_56_12.01.2017.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-56/12.01.2017 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved_RD_11_57_12.01.2017.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-57/12.01.2017 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • zapoved RD 11-90_16.01.2017.pdf 2017-01-19

  Заповед № РД 11-90/16.01.2017 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • Zapoved RD 11-30_06.01.2017.pdf 2017-01-20

  Заповед № РД 11-46/11.01.2017 год на Изпълнителния директор на БАБХ
 • Zapoved RD 11-46_11.01.2017.pdf 2017-01-20

  Заповед № РД 11-30/06.01.2017 год на Изпълнителния директор на БАБХ