Дата: 16.07.2015
Номер: ID 9043923


  • Protokol.pdf 2015-08-12

    Протокол от 12.08.2015 г.
  • scan0010.pdf 2015-08-31

    Протокол от 26.08.2015 г. от проведени преговори между представители на Столична регионална здравна инспекция и членовете на комисия, назначена със Заповед № РД 11-1396/26.08.2015г.
  • scan0011.pdf 2015-08-31

    Протокол от 26.08.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 11-1396/26.08.2015г.