Дата: 24.01.2015
Номер: 02378-2014-0030


 • Doc~11-1735.zip 2014-10-31

  Документация за участие в „открита“ процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на дейности по информация и публичност по проект № А13-31-3/20.01.2014г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на хранитe на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“
 • RD11-1735.pdf 2014-10-31

  Заповед РД11-1735/31-10-2014 г. за откриване на процедурата
 • Decis11-1735.pdf 2014-10-31

  Решение
 • Notice11-1735.pdf 2014-10-31

  Обявление
 • Otg~13-31-3~1.pdf 2014-11-17

  Отговори на въпроси зададени по обществена поръчка с предмет: „Организиране на дейности по информация и публичност по проект № А13-31-3/20.01.2014г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“
 • Otg~13-31-3~2.pdf 2014-11-18

  Отговори на въпроси зададени по обществена поръчка с предмет: „Организиране на дейности по информация и публичност по проект № А13-31-3/20.01.2014г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“
 • Otg~13-31-3~3.pdf 2014-11-18

  Отговори на въпроси зададени по обществена поръчка с предмет: „Организиране на дейности по информация и публичност по проект № А13-31-3/20.01.2014г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“
 • Otg~13-31-3~4.pdf 2014-11-21

  Отговори на въпроси зададени по обществена поръчка с предмет: „Организиране на дейности по информация и публичност по проект № А13-31-3/20.01.2014г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“
 • Otg~13-31-3~5.pdf 2014-11-21

  Отговори на въпроси зададени по обществена поръчка с предмет: „Организиране на дейности по информация и публичност по проект № А13-31-3/20.01.2014г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“
 • Otg~13-31-3~6.pdf 2014-11-21

  Отговори на въпроси зададени по обществена поръчка с предмет: „Организиране на дейности по информация и публичност по проект № А13-31-3/20.01.2014г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“
 • Otg~13-31-3~7.pdf 2014-11-27

  Отговори на въпроси зададени по обществена поръчка с предмет: „Организиране на дейности по информация и публичност по проект № А13-31-3/20.01.2014г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“
 • Otg~13-31-3~8.pdf 2014-12-03

  Отговор на въпрос зададен по обществена поръчка с предмет: „Организиране на дейности по информация и публичност по проект № А13-31-3/20.01.2014г. „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на храните на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“