Номер: 05458-2019-0002 „Ликвидиране на огнища на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Русе чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км надзорна зона около огнищата; загробване на труповете и дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани при гореспоменатите дейности, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:„Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на огнищата на АЧС в гр. Бяла, обл. Русе; Обособена позиция № 2 – „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на ферма „ВАРДМЕКС“ ООД, с. Караманово, общ. Ценово“; Обособена позиция № 3 – „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на свинеферма на ЕТ „Бисер Кирилов“ в с. Писанец, общ. Ветово“; Обособена позиция № 4 – „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на свинеферма на „Мариннови“ ЕООД в с. Щръклево, общ. Иваново“; Обособена позиция № 5 - „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на свинеферма на „Биляна“ ООД, гр. Борово, общ. Борово; Обособена позиция № 6 - „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на „Свинекомплекс Юделник“ ООД, с. Юделник, общ. Сливо поле“; Обособена позиция № 7 - „Извършване на мероприятия по дезинфекция и обеззаразяване във всички огнища на зараза на територията на общините Бяла, Ценово, Ветово, Иваново, Борово и Сливо поле“; Обособена позиция № 8 - „изграждане на огради около местата на загробване на умъртвените животни на територията на област Русе“.

27.08.2019

Още
 Номер:05422-2019-0001 „ Предоставянето на услуги по ликвидиране на огнища на болестта Африканска чума по свинете, възникнали на територията на Свинекомплекс „Биляна“ ООД, чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км надзорна зона около огнищата; загробване на труповете и дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани при гореспоменатите дейности. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на Свинекомплекс „Биляна“ ООД; и Обособена позиция № 2 – „Извършване на мероприятия по дезинфекция и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на област Велико Търново. ”

09.08.2019

Още
 Номер: 05424-2019-0001 "Предоставянето на услуга по ликвидиране на огнища на болестта Африканска чума по свинете, възникнали на територията на област Силистра чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км надзорна зона около огнищата; загробване на труповете и дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани при гореспоменатите дейности, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Дейности по ефтаназиране и загробване на животни, фуражи и други, почистване дезинфекция и дезинсекция на сгради и помещения, техника и съоръжения в индустриални свинекомплекси с. Попина, община Ситово и с.Ветрен, община Силистра. Обособена позиция № 2: Извършване на мероприятия по дезинфекция и обеззаразяване за ликвидиране на огнища на болестта Африканска чума по свинете в засегнатите обекти на територията на област Силистра."

07.08.2019

Още
  Номер: 05458-2019-0001 „Ликвидиране на огнища на болестта Африканска чума по свинете, възникнали на територията на област Русе чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км надзорна зона около огнищата; загробване на труповете и дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани при гореспоменатите дейности. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на “Свинекомплекс Бръшлен“ АД“; Обособена позиция № 2 - „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест“ АД“; Обособена позиция № 3 - „Извършване на изкопни работи, товаро-разтоварна и транспортна дейност и загробване; първична дезинфекция на територията на „Свинекомплекс Николово“ АД; Обособена позиция № 4 - „Извършване на мероприятия по дезинфекция и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на област Русе“:

02.08.2019

Още