Номер: 05346-2020-0001 „Предоставяне на услуги по ликвидиране на огнище на болестта Африканска чума по свинете, възникнало на територията на „Свинекомплекс Брестак“ АД с ЕИК 127575154, находящ се в с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна, чрез хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км. зона около огнището; транспортиране, разтоварване и загробване на труповете; товарене, транспортиране и разтоварване на фуража, който се намира на територията на свинекомплекса; почистване, първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, използвани по горепосочените дейности с две обособени позиции, а именно: Позиция № 1„Хуманно умъртвяване на всички свине, отглеждани в огнището на зараза, както и в 3-км. зона около огнището, транспортиране, разтоварване и загробване на труповете; товарене, транспортиране и разтоварване на фуража, който се намира на територията на свинекомплекса“; Позиция № 2 „Извършване на мероприятия по първична, текуща и заключителна дезинфекция на сгради и помещения, автомобили, техника и съоръжения, както и обеззаразяване във всички засегнати обекти на територията на „Свинекомплекс Брестак“ АД, както и в 3-км надзорна зона около огнището“.

17.01.2020

Още
 Номер: 05425-2020-0001 "Извършване на мероприятия по принудително умъртвяване, загробване на животните, дезинфекция и обеззаразяване в засегнатите райони, както и всички други дейности, свързани с ликвидиране на огнището на болестта Африканска чума по свинете, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Дейности свързани с евтаназиране и загробване на животни, фуражи и всички други дейности, свързани с ликвидиране на огнището в индустриален свинекомплекс „Тетрахиб” с.Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен. Обособена позиция № 2: Дейности по дезинфекция и дезинсекция на сгради и помещения, техника и съоръжения в индустриалния свинекомплекс „Тетрахиб” с.Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен и във всички засегнати обекти на територията на с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен"

15.01.2020

Още