Home Registers Здравеопаване и хуманно отношение към животните

Здравеопаване и хуманно отношение към животните


СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ МЕСТА ЗА ПОЧИВКА НА ЖИВИ ЖИВОТНИ (ПУНКТОВЕ ЗА ПОЧИВКА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ

 Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД

 Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД

 Регистри на птицевъдни обекти


 Списък с ферми за аквакултури

Списък на обектите за аквакултурно производство, регистрирани по реда на Чл. 137 ЗВД

 Регистър на обекти за пчели

Регистър на пчелините в България

Връзка към регистър на развъдните пчелни стопанства може да видите тук!

 Регистър на обекти, управлявани от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството

 Списък на национални референтни лаборатории съгласно Приложение ІІ, Глава 3 на Решение на Комисията 2009/712/ЕО

REGISTER OF LICENSES FOR ANIMALS USED FOR SCIENTIFIC PURPOSES

Регистър на здравните заведения за животни, в съответствие с ветеринарното законодателство на Общността, съгласно Решение на комисията 2009/712ЕЕС от 18 септември 2009 г. за прилагане на Директива 2008/73/ЕО по отношение информационни интернет страници на страните членки.

 

 Регистър на приютите в Република България, регистрирани в информационна система (ВетИС) на Българската агенция по безопасност на храните

Национален регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари работещи в тях, съгласно чл. 33 от ЗВД

Регистър на производителите и търговците на средства за идентификация на животните по чл. 7, ал. 3, т. 21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност