Българска Агенция по Безопасност на Храните

Българска Агенция
по Безопасност на Храните

Сигурност всеки ден

Граничен контрол

Контролни пунктове

Определени гранични пунктове (ОГП) по Регламент (ЕО) № 284/2012 u oпределени гранични пунктове (ОГП) в обхвата на Решение 2008/298/ EC

Първи пунктове за въвеждане (ППВ) по Регламент (ЕО) № 1151/2009

Контролни пунктове за внос на някои продукти с произход или изпратени от Китай, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1135/2009

  Първи пункт на въвеждане (ППВ) на пластмасови съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай в Европейската общност, съгласно изискванията на Регламент (ЕО)№ 284/2011

 ОГП и ОПВ по Регламент 884/2014
Контролни пунктове (КП) за внос на гума гуар, с произход Индия, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 258/2010
Определени гранични пунктове по Регламент 669/2009

Подай сигнал онлайн
Проекти
Проекти по ОПАК
Земеделски производители
Добри практики и ръководства

Система за бързо съобщаване RASFF