Начало За нас Структура Главна дирекция "Верификация на официалния контрол" “Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ

“Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ


В състава на ГД “Верификация на официалния контрол” влизат 28 териториални поделения – Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), които имат статут на дирекции. Седалищата на териториалните поделения са както следва: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Отдел “Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ” контролира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните. Събира и оценява информация за установяване на възможности за предотвратяване, отстраняване или намаляване до приемливо ниво на риска за човешкото здраве по цялата хранителна верига. Ключова задача е координирането на действията между другите държавни органи за ограничаване и ликвидиране на зоонози, особено опасни инфекции и други кризисни ситуации, свързани с риск за човешкото здраве, по цялата хранителна верига.

Експертите от отдел “Верификация и административен контрол на дейността на ОДБХ” организират и участват в комплексни и тематични проверки на поделенията на БАБХ, извършват и внезапни проверки по сигнали, молби и жалби срещу незаконни или неправомерни действия или бездействия на служителите от ОДБХ и при установяване на нарушения предлага на изпълнителния директор на агенцията мерки за отстраняването им. Анализират ефективността на цялостната дейност на ОДБХ.

 

Главен директор: д-р Николай Лилов

Линкове към областните дирекции по безопасност на храните може да намерите тук:

Заповед № РД 11-1569/16.10.2015 г.

СОП за извършване на комплексна проверка на дейността на ОДБХ и оценка на ефективността на извършвания официален контрол, в съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО)№ 882/2004;

Заповед № РД 11-1570/16.10.2015 г.;

СОП на ГД "Верификация на официалния контрол" за извършване на проверки по писма, сигнали и жалби срещу неправомерни действия или бездействия на служителите от ОДБХ.

Заповед № РД 11-1609/02.09.2016 г. заутвърждаване на СОП за извършване на проверка на ефективността на официалния контол осъществяван от БАБХ

Процедура за извършване на проверка на ефективността на официалния контрол, осъществяван от БАБХ- част А

Приложение към част Б на СОП- ВОК-03

Приложение 2 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 3 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 5 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 6 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 8 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 9 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 10 към част Б от СОП ВОК-03

Приложение 11 към част Б от СОП ВОК-03