TRACES


TRACES (TRACES - Trade Control and Expert System) е система за трансевропейска мрежа, която нотифицира, сертифицира и проследява вноса, износа и търговията с животни и животински продукти. 

Стандартна оперативна процедура за работа в системата TRACES и изготвяне на сертификати за вътреобщностна търговия с едри преживни и свине

Заповед от № 206 от 07.03.2007 г. за определяне на изискванията при издаване на сертификати по системата TRACES