Начало За бизнеса Фуражи Теми за обучение съгласно чл. 26в от Закона за фуражите

Теми за обучение съгласно чл. 26в от Закона за фуражите


Заповед № РД 09-327/28.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Регистър на орагнизациите/центровете и одобрените учебни програми за провеждане на учебни курсове на операторите в сектор "Фуражи", актуален към 23.12.2019 г.

Списък на лицата, завършили обучение в сектор „Фуражи“, обучаваща организация „Съюз на производителите на комбинирани фуражи“, 09.12. – 10.12.2019 г.

Списък на лицата, завършили обучение в сектор „Фуражи“, обучаваща организация “Център за бизнес развитие - Полски Тръмбеш” ООД, 10.01. – 12.01.2019 г., актуален към 25.02.2020 г.


Списък на лицата, завършили обучение в сектор „Фуражи“, обучаваща организация “Център за бизнес развитие - Полски Тръмбеш” ООД, 25.01. – 26.01.2019 г., актуален към 25.02.2020 г.

Списък на лицата, завършили обучение в сектор „Фуражи“, обучаваща организация “Център за бизнес развитие - Полски Тръмбеш” ООД, 25.01. – 27.01.2019 г., актуален към 25.02.2020 г.