Начало Документи Законодателство Заповеди Дирекция "Контрол на ветеринарномедицинските продукти"

Дирекция "Контрол на ветеринарномедицинските продукти"


Заповед за отнемане на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Линко-Спектин 44 -премикс

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Advocine180

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП CIDR 1,38g

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Orbax 30 mg.ml

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Poulvac AE

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Poulvac Bursa Plus

Заповед за прекратяване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП Suvaxyn Parvo E

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на Вивавет-Андреев Сие Вълев ООД

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на ЕТ Венета- Георги Иванов

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на Зоо Дино ЕООД

Заповед за прекратяване на лиценз за търговия на дребно с ВМП на Триовет ООД

Заповед за прекратяване на лиценз за употреба на ВМП Linkomix 44 premix

Заповед за прекратяване на лиценз за употреба на ВМП Novibac Forcat

Заповед за прекратяване на лиценз за употреба на ВМП Poulvac Pabac IV

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Bronchishield

Заповед за прекратяване на срочен лиценз за употреба на ВМП Noroclav 75 mg

Заповед РД 11-771 от 12.07.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ за отнемане на лиценза за производство на ветеринарномедицински продукти на НИПВМИБ “Ветбиофарм” ООД

Заповед РД 11-711 от 01.07.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ за отнемане на лиценза за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти на ЕТ ”Вет-Фарм-Иван Франков”

Заповед за прекратяване на лиценза за употреба на ВМП " Еурикан"

Заповед за отнемане на лиценза за употреба на ВМП " Колисултрикс"

Заповед за отнемане на лиценза за употреба на ВМП " Колитеравет"

Заповед за отнемане на лиценза за употреба на ВМП " Колитетравит"

Заповед за спиране действието на лиценз за употреба на ВМП "Имохем"

Заповед за спиране действието на лиценз за употреба на ВМП "Имидокарб-120"

Заповед за спиране действието на лиценз за употреба на ВМП "Дувистом"

Заповед за спиране действието на лиценз за употреба на ВМП "Имидокарб-Ветпром".