Начало За нас Структура Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" Архив ЗХОЖКФ Публикуване на заповед РД11-1388/20.08.2015 във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта заразен нодуларен дерматит в Р Гърция.

Публикуване на заповед РД11-1388/20.08.2015 във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на болестта заразен нодуларен дерматит в Р Гърция.