Вътрешни правила


План – график обществени поръчки 2017 г.

Консулидиран вариант на Ветрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, възлагани от Българската агенция по безопасност на храните

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки, възлагани от Българската агенция по безопасност на храните

Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки в Българската агенция по безопасност на храните.
 

Вътрешни правила за поддържането на Профила на купувача в Българската агенция по безопасност на храните.