Информация


ИНФЛУЕНЦА (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

 

 

Изплатени средства за обезщетяване на собственици на принудително убити животни и унищожен фураж във връзка със заболяването инфлуенца по птиците към 10.03.2017 г.

Протокол от проведено заседание на Националния кризисен щаб във връзка с констатирани огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца А (грип) по домашните птици в Р България от 09.01.2017 г.

Протокол от проведено заседание на Националния кризисен щаб във връзка с констатирани огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца А (грип) по домашните птици в Р България от 06.01.2017 г.

Протокол от проведено заседание на Националния кризисен щаб във връзка с констатирани огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца А (грип) по домашните птици в Р България от 04.01.2017 г.

Протокол от проведено заседание на Националния кризисен щаб във връзка с констатирани огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца А (грип) по домашните птици в Р България от 03.01.2017 г.

Протокол от проведено заседание на Националния кризисен щаб във връзка с констатирани огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца А (грип) по домашните птици в Р България от 30.12.2016 г.

 

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 7 февруари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 24 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 19 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 18 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 17 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 16 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 13 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 12 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 11 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 9 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 6 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 5 януари 2017

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 30 декември 2016

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 29 декември 2016

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 23 декември 2016

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 22 декември 2016

 Ситуация по отношение на болестта „инфлуенца А по птиците“ в България към 21 декември 2016

 

 

Заповеди

Заповед №  РД 48-3/20.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение на Приложение към т. I от  заповед № РД 48-1/10.01.2017 г. , във връзка с промяна на епизоотичната обстановка в страната и забраната на лова на птици, обект на лов.

Заповед №РД48-1/10.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните за забрана на лова на пернат дивеч в страната

Заповед №РД09-6/06.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Заповед №РД09-1024/29.12.2016 г.

Заповед №РД09-4/05.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Заповед №РД09-1024/29.12.2016 г.

Заповед №РД09-1/03.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните за забрана на лова и разселването на пернат дивеч в природата на територията на цялата страна

Заповед №РД09-1024/29.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците и във връзка констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в България.Заповед РД11-2590 от 23.12.2016 г.

 

Заповед РД11-885 от 28.04.2017 г.

Заповед РД11-637 от 24.03.2017 г.

Заповед РД11-619 от 23.03.2017 г.

Заповед РД11-483 от 10.03.2017 г.

Заповед РД11-303 от 09.02.2017 г.

Заповед РД11-282 от 08.02.2017 г.

Заповед РД11-254 от 06.02.2017 г.

Заповед РД11-190 от 26.01.2017 г.

Заповед РД11-189 от 26.01.2017 г.

Заповед РД11-142 от 20.01.2017 г.

Заповед РД11-134 от 18.01.2017 г.

Заповед РД11-90 от 16.01.2017 г.

Заповед РД11-89 от 16.01.2017 г.

Заповед РД11-57 от 12.01.2017 г.

Заповед РД11-56 от 12.01.2017 г.

Заповед РД11-50 от 11.01.2017 г.

Заповед РД11-36 от 10.01.2017 г.

Заповед РД11-34 от 09.01.2017 г.

Заповед РД11-33 от 09.01.2017 г.

Заповед РД11-32 от 06.01.2017 г.

Заповед РД11-17 от 05.01.2017 г.

Заповед РД11-16 от 05.01.2017 г.

Заповед РД11-15 от 05.01.2017 г.

Заповед РД11-10 от 04.01.2017 г.

Заповед РД11-9 от 04.01.2017 г.

Заповед РД11-5 от 03.01.2017 г.

Заповед РД11-3 от 03.01.2017 г.

Заповед РД11-2656 от 30.12.2016 г.

Заповед РД11-2655 от 30.12.2016 г.

Заповед РД11-2654 от 30.12.2016 г.

Заповед РД11-2653 от 30.12.2016 г.

Заповед РД11-2645 от 29.12.2016 г.

Заповед РД11-2644 от 29.12.2016 г.

Заповед РД11-2643 от 29.12.2016 г.

Заповед РД11-2642 от 29.12.2016 г.

Заповед РД11-2638 от 28.12.2016 г.

Заповед РД11-2637 от 28.12.2016 г.

Заповед РД11-2636 от 28.12.2016 г.

Заповед РД11-2635 от 28.12.2016 г.

Заповед РД11-2590 от 23.12.2016 г.

Заповед РД11-2589 от 23.12.2016 г.

Заповед РД11-2587 от 23.12.2016 г.

Заповед РД11-2586 от 23.12.2016 г.

Заповед РД11-2577 от 21.12.2016 г.

Заповед РД11-2576 от 21.12.2016 г.

Заповед РД11-2575 от 21.12.2016 г.

Заповед РД11-2574 от 21.12.2016 г.

 

 

Заразен нодуларен дерматит

 Заповед №11-1820/29.09.2016 г.

 Конференция по въпросите на болестта „Заразен нодуларен дерматит“(ЗНД), 2016, София, България

 Актуална информация за потвърдени огнища на болестта Заразен нодуларен дерматит (ЗНД) в България

 Решение за изпълнение на Комисията от 14.7.2016 година за одобряване на програма за спешна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит при говеда в България и за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/645

 Летателен план за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит от площадка Гоце Делчев на 25.06.2016 г.

 Летателен план за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит от летище Гоце Делчев на 24.06.2016 г. 

 Летателен план за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит от летище Горски извор на 23.06.2016 г.

 Летателен план за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит от летище Петрич на 23.06.2016 г.

 Информация за пръсканията срещу векторите на Заразния нодуларен дерматит

 Доклад от изпълнителния директор на БАБХ относно план за ваксинация срещу болестта заразен нодуларен дерматит в България и мерки, които следва да бъдат наложени във връзка с ваксинацията.

 Заповед РД 11- 808/14.05.2016 г.

 Заповед РД 11- 809/14.05.2016 г.

 Брой животни в засегнатите животновъдни обекти.

 Брой заразени животни в засегнатите животновъдни обекти.