Инфлуенца (грип) по птиците през 2020


 

Заповед № РД 11-1271/12.06.2020 г. за обявяване на огнище в гр. Асеновград, област Пловдив

Заповед № РД-11-741/20.03.2020 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, с цел ограничаване на разпространението на вируса на високопатогенна инфлуенца по птиците, появила се на територията  на Република България, изменена със Заповед № РД 11-766/25.03.2020 г.

Заповед № РД 11-1203/04.06.2020 г. за обявяване на огнище в гр. Асеновград, обл. Пловдив и заповед за изменение № РД 11-1224/05.06.2020

Заповед № РД-1160/12.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Маноле, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-681/11.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Перперек, обл. Кърджали

Заповед № РД 11-631/05.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Трилистник, обл. Пловдив

Заповед № РД 11-606/02.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Стряма, област Пловдив

Заповед № РД 11-605/02.03.2020 г. за обявяване на огнище в с. Болярино, област Пловдив

Заповед № РД 11-557/24.02.2020 г. за обявяване на огнище в с. Пъдарско, област Пловдив

Заповед № РД 11-556/24.02.2020 г. за обявяване на огнище в с. Трилистник, област Пловдив

Заповед № РД 11-494/17.02.2020 г. за обявяване на огнище в гр. Раковски, област Пловдив

Заповед № РД 11-493 от 17.02.2020 г. за предприемане на мерки

Заповед № РД 11-252/23.01.2020 г. Контрол и надзрор на заболявания при птици с епизоотично значение за България