Шап


Шапът (Foot-and-Mouth Disease) е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни. Характеризира се с висока температура, везикулозни изриви с последващите ерозии на епитела на устната кухина, езика, ноздрите, устните, краката и вимето. Последствията от шапа са изключително сериозни, най-вече в икономически аспект. Освен загубата в продуктивността на животните, веднъж възникнала болестта води до съответни рестрикции на региони и държави и възпрепятстване на свободното движение на животните, продукти от тях и търговията.

Програма за болеста шап по чифтокопитните животни в България през 2016 - 2018

Програма за транс-гранични заболявания по животните (ТЗЖ) в България през 2017 - 2018 г. - Заразен нодуларен дерматит, Шап, Чума по дребните преживни животни и Шарка по овцете и козите

България е държава със свободен статут на заболяването шап по чифтокопитните животни