Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 03.07.2019 г.