Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.04.2016 г.