Начало Документи Образци на документи Контрол на ветеринарномедицинските продукти

Контрол на ветеринарномедицинските продуктиОбразец КВМП-1 - Лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-2 - Лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП-3 - Лиценз за производство на ВМП

Образец КВМП-5 - Заявление за издаване на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП-6 - Заявление за издаване на лиценз производство на ВМП

Образец КВМП-13 - Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека по заявление за издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-14 - Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека

Образец КВМП-19 -  Инструкция за инспекция на животновъден обект за контрол върху употребата на ВМП и медикаментозни фуражи

Образец КВМП-44 -  Заявление за промяна на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП-45 - Заявление за промяна на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП-57 - Уведомление за преустановяване на продажбите

Образец КВМП-58 - Уведомление за първо пускане на пазара

Образец КВМП-62 - Протокол от проведена инспекция на животновъден обект за контрол върху употребата на ВМП и медикаментозни фуражи.

Образец КВМП-4 - Заявление за издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП

Заявление за издаване на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП-9 Заявление за промяна на лиценз за производство на ВМП

Образец КВМП-63-Заявление за одобряване на реклама

Образец КВМП-64 - Инструкция за прилагане на ВМП по каскаден принцип

Образец КВМП-65 - Заявление за издаване на сертификат по сертификатната схема на СЗО

--------- Наркотични вещества за ветеринарномедицински цели ---------------------


Образец на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели - подновена

Образец на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели - подновена

Образец на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели
Образец КВМП – 12 - Заявление за издаване на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП – 10 - Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП – 11 - Заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП – 59 - Заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Образец КВМП – 15 - Протокол от инспекция на обект за търговия на едро по заявление за издаване на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП – 16 - Протокол от инспекция на обект за търговия на едро с ВМП


Образец КВМП -17 Протокол от инспекция за добра производствена практика

Образец -КВМП -21 Протокол от проведена инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП

Образец КВМП -18 Сертификат за добра производствена практика

-------- Образци на документи за срочна употреба на ВМП ---------------------------

Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП по процедура за взаимно признаване и децентрализирана процедура

Заявление за издаване на лиценз за употреба на ВМП

Заявление за промяна на лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 33 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТ

Образец КВМП – 35 - Лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 37 - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 39 - Допълнение към лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 38 - Допълнение към решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 47A - Лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху срочен лиценза за употреба на ВМП

Образец КВМП – 49A - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху срочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 51 - Лиценз за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 53 - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 55 - Допълнение към лиценза за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценза за употреба на ВМП

  ------ Образци на документи за безсрочна употреба на ВМП ------------------------------------------------

Образец КВМП – 61 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Образец КВМП – 36 - Безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 34- Заявление за промяна на разрешението за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствен продукт

Образец КВМП – 46 - Решение за признаване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 48 A- Лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на правата върху безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 50A - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 56 - Допълнение към лиценза за употреба на ВМП при промяна в обхвата на безсрочен лиценза за употреба на ВМП

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Образец КВМП 42 - Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на дребно и съхранение наркотични вещества и ВМП, съдържащи наркотични вещества от Приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП

 Образец КВМП - 41 - Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от Приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП

 Образец КВМП - 40 - Протокол от проведена инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от Приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП

Образец КВМП - 43 - Aмбулаторен дневник за ветеринарни клиники и амбулатории

Образец КВМП-7 - Заявление за промяна в лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-8 - Заявление за промяна на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП 66 - "Дневник за ветеринарномедицински продукти (ВМП) във ветеринарните клиники и амбулатории".