Д-р Дамян Илиев


Д-р Дамян Илиев

Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните

Д-р Дамян Илиев е роден на 14 март 1949 г. в гр. София. Завършва Висшия ветеринарномедицински институт в град София през 1975 г.

От 1975 до 1978 г. работи като общо практикуващ ветеринарен лекар в Оряхово. В периода 1978 – 1982 г. е хирург в Лабораторията по биология и болести на дивеча в клиника за дребни животни.

От 1982 до 1994 г. работи като ветеринарен лекар на националните отбори по конен спорт От 1994 до 1999 г. е управител на конна база „Хан Аспарух” в София. В периода 2000 – 2006 г. работи като частно практикуващ лекар и хирург в клиниката на „Зоопарк-София.“

През 2006 г. става директор на Регионална ветеринарно медицинска служба - гр. София. От 2007 до 2011 г. е зам. генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Член e на Европейската комисия за контрол на ветеринарномедицински препарати с мандат от 2008 до 2014 г. в Лондон. В периода 2009 до 2013 д-р Илиев е член на надзорен съвет на Федерация на ветеринарните лекари в Европа (statutory body of FVE).

След преструктурирането на НВМС в Българска агенция по безопасност на храните, д-р Илиев поема длъжностите на главен секретар и главен санитарен ветеринарен инспектор на Република България. От 2013 до 2014 г. частно практикуващ ветеринарен лекар. През ноември 2014 г. е назначен като зам. изпълнителен директор на БАБХ, от май 2015 г. е изпълнителен директор на БАБХ. Д-р Дамян Илиев е с дългогодишен опит в областта на ветеринарната медицина. 

Член е на изпълнителното бюро за шап към FAO (Световна организация по храни и земеделие). Има редица специализации в чужбина САЩ, Швейцария, Германия, Франция, Великобритания и др. Делегат за България на OIE (Световната организация за здраве на животните). Владее английски и руски език.

Тел. 02/915 98 20

E-mail: ceo@bfsa.bg:

Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А