Д-р Дамян Илиев


Изпълнителен директор
на Българска агенция по безопасност на храните

Д-р Дамян Илиев е роден на 14 март 1949 г. в гр. София. Завършва гимназия през 1967 г. и Висшия ветеринарномедицински институт в гр. София през 1974 г. От 1974 г. до 1978 г. работи като ветеринарен лекар в АПК Оряхово. В периода 1978 – 1982 г. е хирург в Лабораторията по биология и болести на дивеча в клиника за дребни животни. От 1982 г. до 1992 г. работи като ветеринарен лекар на националните отбори по конен спорт към Българската федерация по конен спорт. През 1992 г. става ветеринарен лекар на конна база „Хан Аспарух” в София. От 1994 г. до 1999 г. е и управител на базата. В периода 2000 – 2006 г. работи в клиниката на Зоопарк-София. Бил е и частно практикуващ ветеринарен лекар. През 2006 г. става директор на РВМС-София. От 2007 г. до 2011 г. е зам.-генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). След като НВМС беше преструктурирана в Българска агенция по безопасност на храните, д-р Илиев поема длъжностите на главен секретар и главен санитарен ветеринарен инспектор на Република България.

Д-р Дамян Илиев е с дългогодишен опит в областта на ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните.

Има редица специализации в чужбина - САЩ, Англия, Швейцария, Франция, Германия и други.

Владее английски и руски език.

 

E-mail
Тел. 02/915 98 20
E-mail: ceo@bfsa.bg:
Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А